Zmena zákona o cestnej premávke

Od 1. júla je účinná novela zákona o cestnej premávke, ktorej cieľom je zmena definície dopravnej nehody v súvislosti so spôsobenou hmotnou škodou.

? Udalosť, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej dôjde len k hmotnej škode bez ohľadu na jej výšku, sa nebude považovať za dopravnú nehodu, ale za škodovú udalosť.

? Uvedené však bude platiť, len ak sa jej účastníci dohodli na zavinení a vypísali spolu tlačivo na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody. V takom prípade to účastníkom umožní vec vybaviť aj bez prítomnosti policajta na mieste, čím sa odstráni zbytočné blokovanie a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky do príchodu policajta.

? Obdobnú úpravu majú aj v Rakúsku a Maďarsku.

 

Zdroj: MVSR

Copyright © 2013 - 2022 - Odťahová služba Daru. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie textov, obrázkov či iného materiálu použitého na internetovej stránke odtahovka-lv.sk je povolené len so súhlasom majiteľa internetovej stránky.