Postup pri vzniku požiaru

  • Ako náhle zbadáte alebo zacítite dym, ihneď zastavte vozidlo, vypnite motor, zabezpečte auto proti pohybu a zapnite varovnú funkciu smeroviek.
  • Ľudí z auta dostaňte do bezpečnej vzdialenosti.
  • Oblečte si reflexnú vestu a v dostatočnej vzdialenosti umiestnite varovný trojuholník.
  • Zavolajte záchranný systém (112) alebo priamo hasičov (150), snažte sa hovoriť jasne a pokojne. Základné informácie sú kto, čo, kde, ako.
  • Poskytnite prvú pomoc zraneným.
  • Ak máte pomocníka, vyberte z batožinového priestoru alebo kabíny predmety, ktoré môžu spôsobiť explóziu alebo urýchliť horenie, napríklad, tlakové nádoby, bandasky s palivom, farby alebo strelivo.
  • Až nakoniec môžete začať hasiť.

 VOLAŤ